Tadeusz Ross Czek dla najlepszej Prezes PZSzach Tomasz Sielicki otwiera XIV KGR wgm Agnieszka Brustman Marek Gutkowski dźwignął nie tylko ciężar gry... Trofea J. Żemantowskiego Nagrody rzeczowe gm Bartosz Soćko Przemysław Gdański