We are the champions! przy szachownicy... Sala gry im Andrzej Adamski gm Krzysztof Jakubowski gm Bartłomiej Macieja wgm Joanna Majdan - Gajewska z Danutą Wałęsą gm Leonid Voloshin