Ze Stefanem Paszczykiem - Prezesem PKOL-u Grand Prix C.H. M1 Grand Prix C.H. M1 Turniej towarzyszący Sala gry Trofea J. Żemantowskiego z Anatolijem Karpowem Wieża dla J. Żemantowskiego Symultana Jacka Żemantowskiego w C.H. M1

Poczet arcymistrzów

Uczestnikami Królewskiego Gambitu Radomia bywali…